کمک خیریه اطلاعات

  • عنوان خیریه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
  • شماره ثبت 435634534
  • کد اقتصادی 4534543534
  • اطلاعات تماس 021-88321411

آخرین کمپین های موسسه:

خیریه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

مدیر عامل : حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری

خیریه مجمع ، با هدف کمک به آسیب دیدگان جنگ، کودکان و خانواده های نیازمند، آموزش و اشتغال و در راستای مسئولیت اجتماعی خود در جهان اسلام فعالیت می کند.

مدیر عامل اطلاعات

  • 021-88321411 info@taqrib.ir

+CharityBankAccount

  • کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 3171123091521 IR960600301701102309152001

تاریخ تاسیس

  • 1386

کشور

  • ایران

با هدف وحدت و همدلی بین جامعه اسلامی و نزدیکی جوامع اسلامی به یکدیگر، بستری فراهم کرده است تا بتواند خیرین را به نیازمندان در بین جامعه هدف خود مرتبط نماید. 

این خیریه با هدف کمک به کودکان ، خانواده های نیازمند و آسیب دیده ، درمان ، آموزش و اشتغال آنان فعالیت می کند

در این راه کمک همه دوست داران جامعه اسلامی ، هر چند کوچک می تواند قدمی برای رسیدن به هدف امت واحده و جامعه اسلامی باشد. 

test