معرفی شبکه خدماتی آی-محسن

معرفی شبکه خدماتی آی-محسن

معرفی شبکه خدماتی آی-محسن

آی محسن شبکه ارتباطی خدمات الکترونیکی برای مسلمانان هست. این شبکه تلاش می کند خدمات مورد نیاز را به مسلمانان فرای مرزها و به دور از هر فرقه یا قومیتی ارائه نماید. این پلتفرم بستری است برای ارتباط نزدیکتر مسلمانان و تلاش برای رفع نیازهای روزمره آنان.

شبکه خدمات ای محسن ، با هدف مودت ، دوستی ، همدلی ، کمک و مساعدت در جهان اسلام با استعانت از خداوند متعال، و تحت لوای قرآن کریم و سیره نبوی اقدام به توسعه خدمات به جامعه مسلمین بدون در نظر گرفتن هیچ گونه تعلقات فرقه ای ، قومی یا ملی می نماید. ای-محسن بستری خواهد بود برای همسوسازی و مشارکت در هم افزایی نیات خیرخواهانه و نیکوکارانه برای مرتفع نمودن نیازهای اساسی مسلمانان  با استفاده از بستر خدمات الکترونیکی می باشد. 

آی-محسن به دنبال ایجاد رفاه، توسعه اشتغال، توسعه فرهنگی و نزدیکی جوامع اسلامی به یکدیگر می باشد.

خدمات آی محسن در قدم اول شامل خدمات خیریه و مشارکت در فعالیت های نیکوکارانه بوده و در مراحل بعدی خدماتی مانند گردشگری تقریبی ، آموزش ، فعالیت های فرهنگی ، خدمات بیمه ، خدمات سلامت و درمان ، فعالیت های کسب و کار، حمایت از اشتغال ، خانواده و سایر خدمات مورد نیاز جامعه اسلامی راه اندازی خواهد شد.

ای محسن تلاش جامعه اسلامی را در قالب امت واحده از طریق شبکه مجازی خود گردهم آورده و موجبات نزدیکی و افزایش رفاه ایشان را فراهم آورد.

test